ประวัติของเรา

 

 “สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” ใช้อักษรย่อว่า “สว.สจล.” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “KING MONGKUT’S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG SCIENCE ALUMNI ASSOCIATION” ใช้อักษรย่อว่า “K M I T L. S A.”

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ณ. คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 เบอร์โทรศัพท์ 02-3298400-11